Kontakt
Pavel Polónyi


 
  Súdny prekladateľ anglického jazyka

  Meno prekladateľa Ing. Pavel Polónyi

  Adresa prekladateľa Ambroseho 10, 851 02 Bratislava 5

  Telefón, fax  +421 262 250 825

  Mobil +421 908 728 274

  E-mail pavel@superpreklady.sk

  WWW stránka  www.superpreklady.sk

  Evidenčné číslo prekladateľa 970952, vymenovaný Ministerstvom spravodlivosti SR dňa 2. decembra 2008 pre odbor: Slovenský jazyk – Anglický jazyk.

  IČ DPH Nie som platcom DPH.

  Banka Tatrabanka, a.s., Tupolevova 3/a, 851 01 Bratislava 5

  Číslo účtu 262 617 4896 / 1100

  Swift (BIC) kód TATR SK BX

  IBAN SK28 1100 0000 0026 2617 4896
 
  Živnosť

  Meno firmy Ing. Pavel Polónyi

  Adresa firmy Ambroseho 10, 851 02 Bratislava 5

  Telefón, fax  +421 262 250 825

  Mobil +421 908 728 274

  E-mail pavel@superpreklady.sk

  WWW stránka  www.superpreklady.sk

  IČO 40 221 491

  DIČ 1025741255

  IČ DPH Nie som platcom DPH.

  Živnost. oprávnenie Sp. č. ŽO - 2002/02701/00002, reg. č. 1130/2002

  Banka Tatrabanka, a.s., pobočka 39, Saratovská 2/A (Dúbravka), 
841 02 Bratislava 42

  Číslo účtu 262 1700 981 / 1100

  Swift (BIC) kód TATR SK BX

  IBAN SK81 1100 0000 0026 2170 0981
 
  S.r.o.

  Meno firmy Superpreklady, s.r.o.

  Adresa firmy Ambroseho 10, 851 02 Bratislava 5

  Telefón, fax  +421 262 250 825

  Mobil +421 908 728 274

  E-mail pavel@superpreklady.sk

  WWW stránka  www.superpreklady.sk

  IČO 36 660 809

  DIČ 2022223808

  IČ DPH SK2022223808

  Obch. register Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41768/B.

  Banka Tatrabanka, a.s., pobočka 39, Saratovská 2/A (Dúbravka), 
841 02 Bratislava 42

  Číslo účtu 262 4120 237 / 1100

  Swift (BIC) kód TATR SK BX

  IBAN SK66 1100 0000 0026 2412 0237
 

  

 superpreklady.sk  (c) copyright 2002 - 2007