Ponuka
Pavel Polónyi   Jazyky Angličtina, nemčina, čeština a slovenčina vo všetkých kombináciách prekladov a tlmočení. Sprostredkovanie prekladov a tlmočení iných jazykov na dopyt.

   Druhy prekladov Manuály, technická dokumentácia, obchodná korešpondencia, ponuky, zmluvy, prospekty, katalógy, prezentácie, software, riadiace systémy strojov.

   Odbory prekladov Strojníctvo, elektrotechnika, automatizácia, chémia, právo, ekonómia

 
 
 
Kvalita prekladov
Terminológiu overujem pomocou slovníkov, internetu, konzultácie so zákazníkom. Odporúčam nechať opravovať preklady marketingových materiálov kvalifikovanými hovorcami toho jazyka ako rodného jazyka (rád zabezpečím).

   Tlmočníctvo Tlmočenie všetkých druhov obchodných rokovaní, konferencií, aj počas služobných pobytov v zahraničí.

  Jazykové kurzy Gramatika, konverzácia

  Spôsob doručovania/odovzdania prekladov 

     
e-mailom
     
poštou
     
CD
     
osobne
     
možnosť pracovať priamo u zákazníka
           

  

 superpreklady.sk  (c) copyright 2002 - 2007